BLOG

LEARN & SHARE
ค้นหา

ทำไมถึงสตีมนมไม่ได้ซักที ฟองไม่เนียน และควบคุมระดับฟองไม่ได้

สำหรับการสตีมนม หรือการตีฟองนมนั้น ถือเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานที่สำคัญมาก ที่บาริสต้าทุกคนควรฝึกฝนให้ชำนาญ เพราะการสตีมนมนั้นไม่ได้ส่งผลแค่รูปลักษณ์ภายนอก หรือหน้าตาของเครื่องดื่มเท่านั้น แต่ยังส่งผลทันทีกับรสชาติ และสัมผัสของกาแฟโดยตรงอีกด้วย


การสตีมนมที่ดีนั้น เราไม่ได้ต้องการแค่ปริมาณฟองนมที่มีความหนา แต่ฟองนมที่ได้ควรต้องมีคุณภาพ หรือเนียนละเอียดในระดับที่เรียกว่าเป็น Micro Foam และอุณภูมิที่เหมาะสมแก่การดื่ม จะอยู่ที่ประมาณ 65 องศา เมื่อเทผสมกับกาแฟ จะทำให้กาแฟมีรสสัมผัสที่เนียน นุ่ม ง่ายต่อการดื่ม และเกิดรสหวานขึ้นมาเองตามธรรมชาติ โดยที่ยังไม่ต้องเติมน้ำตาล


ปัจจัยหลักที่อาจส่งผลเสียต่อการสตีมนม


1. ความไม่เข้าใจในหลักการสตีมนมที่ถูกต้อง


การตีฟองนม คือการเอาปลายก้านสตีมจากเครื่องจุ่มลงในน้ำนม เพื่อเป่าไอน้ำลงไปสร้างให้เกิดฟอง แต่การจะทำให้เกิดฟองที่มีคุณภาพนั้น ต้องจุ่มก้านสตีมในเหยือกให้ถูกตำแหน่ง และควรถือเหยือกให้นิ่งที่สุดในระหว่างทำการสตีม หากหยุกหยิกไปมาแล้ว จะทำให้มีโอกาสเกิดเป็นฟองหยาบขึ้นมาทันที และควรหยุดสตีมเมื่ออุณหภูมิของนมร้อนถึง 65 องศา ถ้านมมีอุณหภูมิที่ร้อน หรือเย็นเกินไป จะทำให้มีโอกาสเสียรสชาติ และเนื้อสัมผัสของนมได้ทันที