BLOG

LEARN & SHARE
ค้นหา

ทำไมถึงยังเทลาเต้อาร์ตไม่ได้ซักที ทั้งๆที่ทำตามใน Youtube ?

ในส่วนนี้จะมีผลต่อเนื่องมาจากพื้นฐานการตีฟองนม หรือการสตีมนม ซึ่งคำว่า Latte Art นั้นหลายคนเข้าใจว่าจะทำได้กับเฉพาะเมนู Caffe Latte เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วสามารถทำได้กับทุกเมนูร้อนที่ใช้นมตีให้เกิดฟองเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น Cappuccino, Mocha, Piccolo Latte หรือ Hot Chocolate เพียงแต่ว่า เราจะต้องควบคุมปริมาณฟองนมให้มีความหนาเหมาะสมตามแบบฉบับของเมนูนั้นๆด้วย


เนื่องจากสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้วาดเป็นลวดลายต่างๆบนหน้าเครื่องดื่มนั้นก็คือ “ฟองนม” ซึ่งถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมปริมาณ และตีฟองนมให้เนียนอยู่ในระดับ Micro Foam ได้แล้ว การทำ Latte Art นั้นก็แทบเป็นไปไม่ได้เลย ทั้งยังทำให้เครื่องดื่มดูไม่น่ารับประทานอีกด้วย

ภาพเปรียบเทียบ ฟองนมที่หนา และหยาบเกินไป กับ ฟองนมที่เนียนละเอียดระดับ Micro Foam
หลักการตีฟองนมให้เนียนได้ระดับ Micro Foam


  1. เริ่มจากการจุ่มก้านสตีมให้ถูกตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่เหมาะสม จะเอียงออกมาจากกึ่งกลางของเหยือกนมเพียงครึ่งเดียว และระวังไม่ให้ปลายก้านสตีมชนกับผนังเหยือก (คือจะอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง กับขอบของเหยือก)

  2. ปลายก้านสตีมจะจุ่มลงในน้ำนม ลึกประมาณ 1 ซม.เท่านั้น เมื่อเปิดก้านสตีมแล้ว ไอน้ำจะผลักนมในเหยือกหมุนเป็นวงกลมไปในทิศทางเดียวกัน

  3. จากนั้นให้ขยับเหยือกลงเล็กน้อยในท่า และองศาเดิม เราจะได้ยินเสียงดังซิปๆเกิดขึ้น แสดงว่าไอน้ำกำลังทำหน้าที่ตีผิวหน้านมให้เกิดฟองนั่นเอง