top of page
Month of January

BOOK

HOW TO

- คำแนะนำก่อนการจองคอร์สเรียน -

Notepad on Desk

รายละเอียด

แนะนำอ่านรายละเอียดการเรียนของคอร์สที่ต้องการก่อนจอง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

Pouring Milk into Coffee

ตารางเรียน

ปกติไม่มีตารางเรียนล่วงหน้า ท่านสามารถเลือกวันเรียนได้ จองก่อนได้ก่อน ครบ 4 แล้วปิดรับทันที

Home Desk

จองล่วงหน้า

แนะนำจองเรียนล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อได้เรียนในวันที่ท่านสะดวกที่สุด

Coffee Hearts

ชำระเงิน

การจองเรียนจะสำเร็จต่อเมื่อ ท่านชำระค่าเรียนเต็มจำนวน และแจ้งยืนยัน ไม่รับมัดจำทุกกรณี

- ขั้นตอนการจองวันเรียน -

1.สมัครเรียน

แจ้งชื่อคอร์ส / เดือน / จำนวนคนเรียน ทาง Line : @flitcafe

2.จองวันเรียน

นัดหมาย และตกลง

วันที่สะดวกให้เรียบร้อย

3.โอนค่าเรียน

ชำระค่าเรียนเต็มจำนวน 

และแจ้งยืนยันภายใน 2 วัน

4.ไปเรียนตามนัด

เตรียมตัวไปเรียน ที่อุดมสุข ซอย 10 เริ่มเรียน 10 โมง

การชำระเงิน

  1. โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร

  2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

หมายเหตุ

  1. นักเรียนต้องชำระค่าเรียน ภายใน 2 วัน หลังจากตกลงจองวันเรียน หากเกินเวลา ขออนุญาตยกเลิกคิวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  2. นักเรียนที่ทำการจอง และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเลื่อนวัน, ยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการเรียนแบบ Private

  3. ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องเรียนด้วย เพื่อความปลอดภัย

Mastercard-logo.svg.png
bottom of page